Horoskop leden 2023

Nejvýznamnější konstelace LEDEN 2023

Zatímco konstelace mundánní ( platné pro celou planetu ) jsou v tomto měsíci vcelku harmonické, konstelace specificky působící na naši republiku ( tranzity ) jsou naopak dosti nepříznivé. Ve světě by v tomto měsíci měly převládat konstruktivní síly nad těmi destruktivními. Silné konstelace ve znamení Kozoroha ( Slunce, Merkur, Venuše a Pluto ) propojené s Uranem ve znamení Býka zvyšují šanci na to, že lidstvo se bude chovat pragmaticky a spíše budovat něco nového než bourat to staré. Světová ekonomika by měla dostávat spíše pozitivní impulzy.

V lednu 2023 ( zejména pak mezi 8. a 17. lednem ) a v první dekádě února může na našem území panovat nevlídné klima v přírodě i ve společnosti, jelikož Saturn pohybující se znamením Vodnáře přejde přes Urana republiky a vytvoří nejprve opozici s Lunou republiky ve znamení Lva a poté se Saturnem republiky rovněž ve znamení Lva. Dají se očekávat organizované projevy nespokojenosti našich občanů se svou ekonomickou situací, do potíží se mohou dostávat i velké firmy a následně může stoupat nezaměstnanost. Vyloučit nelze ani výpadky počítačových a rozvodných sítí či útoky hackerů na významné instituce. Možné jsou i větší havárie v dopravě a v průmyslu. Dobrou zprávou však je, že od druhé poloviny února do konce roku by u nás mělo být lépe díky výrazně harmoničtějším tranzitům.

1. – 2. leden Merkur sextil Neptun přeje studiu psychologie a duchovních nauk.

3. – 9. leden Slunce a Merkur v Kozorohu v trigonu s Uranem v Býk vytváří ideální klima pro nákupy výpočetní a komunikační techniky či pro obnovu vozového parku. Světlo světa mohou spatřit převratné novinky vědy a techniky. Obchody by se měly hýbat a nuda nebude na pořadu dne.

10. až 14. leden Saturn přechází přes Urana republiky a vytváří opozici na Lunu republiky, což může zmrazit jak náladu našeho obyvatelstva tak klima v přírodě. Lze očekávat zvýšenou četnost havárií v dopravě i v průmyslu. Do vážných potíží díky drahým energiím se mohou dostat leckteré firmy i jednotlivci. Možné jsou i výpadky dodávek elektrické energie, ropy a zemního plynu.

20. ledna v 9.29 hod se mění kvalita času, jelikož Slunce na své pouti ekliptikou přechází ze znamení Kozoroha do znamení Vodnáře, kde je již Venuše se Saturnem a o den později jej bude následovat i Luna. Tyto Vodnářské konstelace mohou vybudit v lidských duších touhu po studiu nauk na hranici vědy a umění. Vodnářské krédo volnost, rovnost a bratrství by mělo vítězit nad lidskou malostí a přízemností.

25. až 31.leden se na ekliptice uzavře řada harmonických mundánních konstelací vytvářejících vhodné klima pro důležitá jednání a pro podpisy významných smluv. ( Slunce sextil Jupiter a trigon Mars ) . Opět bude Merkur v trigonu s Uranem vybízet ke koupi výpočetní nebo komunikační techniky, světlo světa mohou spatřit významné novinky vědy a techniky.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR