Svět a Česká republika v roce 2005

Svět v roce 2005

Ing. Richard Stříbný

Leden

Mezi 10. a 14. lednem se svět může dočkat mimořádných úspěchů na poli vědy a techniky, mohou být nalezeny vakcíny proti dosud nevyléčitelným nemocem. 13.,14., 24.,25. a 26. ledna se dostane do obtížných mundánních vazeb Saturn, což by mohlo přinést zemětřesení, sesuvy půdy, závaly v dolech a zřícení budov.

Pro naši republiku by měly být první dvě lednové dekády velmi úspěšné ve sféře mezinárodních vztahů i v ekonomice. Obchody by se měly hýbat, burzovní indexy stoupat a koruna může i nadále lámat rekordy. Je to čas ideální pro reformy veřejného zdravotnictví a v oblasti sociální politiky. ( Tranzitující Uran v trigonu se Sluncem republiky ).

Únor

Z hlediska mundánní astrologie zkoumající konstelace platné pro celý svět to je výborný měsíc, jelikož se v postatě neutvoří na ekliptice ( s výjimkou aspektů Luny ) ani jediná disharmonická vazba. Dá se předpokládat, že lidé budou schopni nalézat kompromisy a vidět věci z různých úhlů. Vodnářský ideál - volnost, rovnost a bratrství by měl vítězit nad lidskou hloupostí, nenávistí a nad fanatismem. Je to měsíc, ve kterém by mohla být nalezena společná řeč mezi národy či státy znepřátelené rozdílným náboženstvím a kulturou. ( Slunce, Merkur a Neptun ve Vodnáři v trigonech s Jupiterem ve Vahách ).

Pro českou politickou scénu to již taková selanka nebude. Konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice naznačují roztříštěnost naší politické scény a velké obtíže při hledání kompromisů. 10. až 15. února je u nás velké nebezpečí havárií v dopravě i v průmyslu, také požárů a výbuchů či závalů v dolech. ( Tranzitující Slunce s Merkurem v konjunkci s Uranem republiky a v opozici s Lunou a se Saturnem republiky).

Březen

Pro svět by to měl být měsíc, kdy by mohly být učiněny významné kroky při usmíření národů znepřátelených náboženskými rozmíškami. Lidé by měli v sobě pocítit chuť hledat vnitřní smysl posvátných písem a neulpívat tolik na liteře. Harmonické spojení mezi Jupiterem ve Vahách a Neptunem přinese také skvělou inspiraci tvůrčím lidem a umělcům, kteří vytvoří kvalitní a nadčasová díla sbližující lidi různých vyznání a kultur. V březnu jsou nebezpečné dny 6. a 7., kdy Mars v opozici na Saturna může přinést řádění živlů, zejména zemětřesení.

V neděli 20. března ve 13.33 hod SEČ vstoupí Slunce na své pouti ekliptikou do znamení Berana a pro racionálně uvažující lidi to je pravý počátek Nového roku, začíná nový cyklus. Horoskop sestavený pro tento okamžik a pro souřadnice hlavního města dané lokality pak podbarvuje dění po nejbližších 12 měsíců. Z tohoto horoskopu lze vydedukovat, že naši vládu čekají těžké časy a velké obtíže při řešení situace ve zdravotnictví a ve vězeňství. Lidé budou mít obavy ze ztráty práce a budou si ji velmi vážit. ( Mars v Kozorohu v šestém domě v opozici na Lunu v Raku v domě dvanáctém, kde je i Saturn ). Naši ekonomiku budou posilovat a táhnout zahraniční investice. Pro Českou republiku to bude rok pod vládou Slunce, které vládne ascendentu horoskopu Nového roku ve znamení Lva. Slunce je ve znamení Berana silné a je v devátém domě, což poukazuje jednak na intenzívní cestování našich obyvatel a jednak na zisky plynoucí z cestovního ruchu.

Duben

7. až 10. dubna může svět očekávat živlové pohromy s velkými ztrátami na majetku i na životech. ( Slunce s Venuší v kvadraturách se Saturnem ).

1. až 6., také 17. až 26. dubna čekají naši republiku velmi náročné dny, kdy naše veřejnost bude zneklidněn řáděním živlů přírodních i kriminálních. Neklid v přírodě i ve společnosti je velmi pravděpodobný stejně tak jako havárie v dopravě i v průmyslu. 21. až 26. dubna jsou možné i požáry a výbuchy, teroristické aktivity či násilné trestné činy.

Květen

Převažovat budou harmonicky působící mundánní konstelace přející lásce, kultuře, umění a obchodu. Projeví se silný vliv Slunce a Venuše ve znamení Býka v harmonických aspektech se Saturnem v Raku, později budou působit již ze znamení Blíženců v harmonickém propojení s Neptunem ve Vodnáři.

Nejvýznamnější bude pro naši republiku harmonický aspekt tranzitujícího Jupitera s Neptunem republiky, který posílí v našich spoluobčanech kulturní a idealistické tendence, také povzbudí soucit se sociálně slabšími a nemocnými jedinci.

Dramatickou situaci spojenou s haváriemi, požáry a zločiny můžeme očekávat 13. až 17. května, rovněž 24. až 28. května.

Červen

31. května až 2. června se Slunce s Merkurem dostanou do kvadratury s Uranem, což nevěstí mnoho dobrého pro klid a stabilitu v mezinárodních vztazích, teroristé či extrémisté ze znepřátelených táborů se pokusí rozdmýchat pod povrchem doutnající konflikty. Také technika se bude vymykat kontrole a může dojít k haváriím jak v hromadné dopravě ( i v letecké ) tak v průmyslu. Obdobné nebezpečí se projeví 9. a 10. června, kdy bude v napěťové vazbě Merkur s Marsem. Pro naši republiku by měla být první půle června velmi úspěšná ve sféře mezinárodních vztahů i na poli ekonomickém. Čest nám budou dělat umělci a pozitivně budou působit mravní autority národa. ( Tranzitující Jupiter v sextilu s Neptunem republiky ).

Ve třetí červnové dekádě pravděpodobně dojde k dalšímu poklesu obliby vlády, do vážných zdravotních potíží se může dostat některý z našich čelních představitelů. ( Tranzitující Saturn v kvadratuře s Venuší republiky ).

Červenec

Z hlediska mundánní astrologie to bude vcelku pohodový měsíc vhodný pro rekreaci a pro výlety po stopách historie. Výjimkou bude 11.,12.,30. a 31. červenec, kdy situaci budou ovlivňovat dramaticky působící konstelace zcela nevhodné pro přesuny na dovolenou či pro riskantní aktivity. Situace se v těchto dnech snadno vymkne kontrole a dojde k prudkým výlevům vášní, k haváriím a k úrazům.

I konstelace specifické pro naši vlast budou převážně harmonické.

Srpen

Na ekliptice se opět vytvoří velmi příjemná a harmonicky působící planetární vazba mezi Jupiterem ve Vahách a Neptunem ve Vodnáři přinášející inspiraci pro tvůrčí jedince a přímo vybízející k cestám po vodě nebo k vodě. Není vhodné vyrážet na dovolenou 12.,13.,25. a 26. srpna, kdy bude Merkur v napětí s Marsem. Je zde zvýšené riziko havárií, úrazů a konfliktů.

Situaci v naší republice budou ovlivňovat v prvních dvou srpnových dekádách méně příznivé konstelace, za kterých se můžeme dostat do obtíží v mezinárodních vztazích, v otázkách obchodu a cel, arbitráže v tomto čase dopadnou v náš neprospěch. Také počasí nám nemusí přát a vládnoucí garnitura bude ve složité situaci. ( Tranzitující Saturn v kvadratuře se Sluncem republiky, tranzitující Jupiter v kvadrátu s jupiterem republiky ).

Září

31. srpna, 1., 8. a 9. září se nepředstaví v dobrém světle Uran, který světu může přinést požáry, výbuchy, teroristické činy a prudké bouře. Technika se bude vymykat kontrole a možné jsou i pády letadel. Jinak převažují harmonické konstelace vhdoné jak pro cestování tak pro studium.

23. září v 0.23 hod SELČ vstupuje Slunce do znamení Vah a dochází k Podzimní rovnodennosti, což je druhý nejvýznamnější okamžik roku. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění v dané lokalitě po nejbližší pololetí. Nejvíce charakteristické konstelace naznačují chaotické kroky vlády vedoucí k dalšímu zadlužování našeho státu, vláda se pokusí upevnit svou pozici populistickými kroky, intriky budou převažovat nad schopností domluvit se na kompromisech. ( Neptun vládce desátého domu je v domě osmém, v kvadratuře s Venuší v domě pátém ).

Říjen

Z hlediska konstelací platných pro celý svět to bude vcelku pohodový měsíc, kdy lidé budou spíše obchodovat a bavit se než spolu válčit a hádat se.

V tomto měsíci se mohou vyznamenat naši umělci, kteří nám udělají ve světě dobré jméno. Naše republiky by se měla ve světě prosazovat a zaznamenávat velké úspěchu na poli ekonomickém i diplomatickém. ( Tranzitující Jupiter v konjunkci s Venuší republiky ).

Listopad

To již bude podstatně dramatičtější měsíc než říjen a svět se může dočkat řádění živlů i teroristů. Extrémisté ze znepřátelených stran se pokusí svými fanatickými činy podkopat světový mírový proces a rozdmýchat doutnající konflikty. Může dojít k atakům na leteckou dopravu i na průmyslová zařízení. Nebezpečná situace bude zejména v prvním a ve třetím týdnu, kdy se na ekliptice utvoří výbušné konstelace.

Na druhé straně se zase jednou může vyznamenat věda a technika převratnými novinkami, které posunou lidstvo vpřed na cestě technického pokroku. ( Jupiter trigon Uran ). Pro naši republiku a její prosperitu bude příznivější první polovina měsíce, kdy přejde přes Slunce republiky Jupiter, což by nám mělo zajistit velké úspěchy jak na poli mezinárodních vztahů a v ekonomice tak ve sportu a v kriminalistice.

Ve druhé listopadové půli se můžeme dočkat řádění živlů jak kriminálních tak přírodních.

Prosinec

16. až 19., 27. a 28. prosince může dojít k zemětřesením, k závalům v dolech, k sesuvům půdy a ke zřícení budov. V prosinci opět mohou vystrkovat růžky náboženští fanatici a pokoušet se rozdmýchávat regionální konflikty. ( Jupiter se dostane do kvadratury se Saturnem ).

V první prosincové dekádě nás v České republice může zlobit vodní živel, také však může být odhalen závažný ekonomicky motivovaný podvod, který zneklidní naši veřejnost a zkomplikuje pozici vládnoucím činitelům. ( Tranzitující Jupiter v kvadratuře s Neptunem republiky ). Druhá a třetí dekáda by již měla být ve znamení prosperity a úspěchů. ( Tranzitující Jupiter v konjunkci s Merkurem republiky ).

Závěr

Podle mého názoru nás ( svět i Českou republiku ) rozhodně nečeká špatný rok. Jupiter prochází až do 24. října znamením Vah a dává lidstvu velkou šanci k urovnání svých konfliktů mírovým způsobem a posílí v člověku tendence k hledání lásky, krásy a harmonie. Technický pokrok půjde v tomto roce ruku v ruce s pokrokem ve sféře psychologické a duchovní. Vzájemná recepce Urana v Rybách a Neptuna ve Vodnáři usnadní přijetí nového - více na duchovních principech založeného paradigmatu.Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, 241 441 141, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR